TINH DẦU NEO - Được công nhận sản phẩm Công nghiệp nông thôn Tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021 cho Thương hiệu TINH DẦU NEO.