Gần 700 hộ hoàn tất thủ tục di dân đợt 2 rời kinh thành Huế

Gần 700 hộ dân vùng Eo Bầu của kinh thành Huế đã hoàn tất các thủ tục di dời, giải tỏa, bàn giao mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích kinh thành.