"Tao là trai thẳng"

Cho đến một ngày, Nam phát hiện Tuấn đi nâng tạ cho một người bạn nam mới khác. Lúc ấy, lòng Nam như sục sôi, như muốn xé xác thằng kia cho hả giận. Nhưng rồi... Nam cũng tự nhủ lòng dịu cơn giận.