X10 DIGITAL VIỆT NAM KHÔNG ĐƠN THUẦN LÀ CÂU CHUYỆN DOANH NGHIỆP MARKETING.

Ngoài các hoạt động kinh doanh, truyền thông trên nền tảng số, qua hơn 8 năm, công ty X10 Dgital Việt Nam còn ghi đậm dấu ấn với những đóng góp tích cực cho các hoạt động thiện nguyện, phụng sự xã hội. Đồng thời, tham gia các hoạt động liên kết đào tạo phi lợi nhuận cũng các trường đại học, trung tâm đào tạo khởi nghiệp trên phạm vi thành phố Huế.