Huế - thành phố Sáng tạo của những người trẻ Sáng tạo

Cuộc thi nhiếp ảnh HUEFOTOur 2021 - Là cuộc thi sáng tác ảnh nhanh dành cho cộng đồng đam mê nhiếp ảnh ở Huế, qua đó thúc đẩy phát triển các bạn trẻ định hướng, theo đuổi đam mê các ngành nghề lĩnh vực sáng tạo. Với một cuộc thi ảnh, hình thức mới.