Cười: Noi gương bạn tốt!

Tốt lắm! Nhưng tại sao có một bà già mà cả lớp cùng dẫn qua đường hả? Dạ thưa cô, vì bà ấy… không thích qua đường ạ.